"By pointing to your own mistakes, after giving a short but powerful insight into your your impressive career, they began to understand that they can grow. By making failures and standing up stronger after making them. By not getting insecure about themselves but by building confidence out of who they are. Thank you very much for your inspiration!" 
 Marc van der Herwaarden

Moniek deelt haar kennis en ervaring graag. Op de werkvloer bij haar klanten en in haar veelgelezen blogs

Moniek zet haar inspirerende persoonlijkheid ook met regelmaat in voor een groter publiek. Als motivational speaker voor grotere groepen of als scherpe en doortastende moderator/dagvoorzitter tijdens zakelijke events.

Charismatisch, doortastend, met overwicht en scherpe opmerkingen & analyses.